понеделник - събота
от Принос
4/8, 6/8, 8/8, 12/8, 14/8, 16/8, 18/8, 20/8, 22/8, 24/8, 26/8, 28/8, 30/8 2/8, 3/8, 5/8, 7/8, 10/8, 13/8, 15/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8, 31/8
7.15 - 12.15 10.30 - 14.30 - 18.15

Разписание на фериботите през  месец август от Принос до Кавала

неделя
от Принос
4/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8, 14/8, 16/8, 18/8, 20/8, 22/8, 24/8, 26/8, 28/8, 30/8  2/8, 3/8, 5/8, 7/8, 10/8, 13/8, 15/8, 21/8, 23/8, 25/8, 29/8, 31/8
7:15 - 12:15 - 17:30   10:30 - 15:00 - 19:00
Начало /  /  / Разписание на фериботи до Кавала от остров Тасос