Фауна

Фауната на остров Тасос

Мекият средиземноморски климат на Тасос привлича много прелетни птици на острова. Разнообразието от птици е твърде голямо. Има много чайки, хищни птици и лястовици. Пролетно време, по време на цъфтежа, могат да се наблюдават много пеперуди. Въобще фауната на Тасос се състои предимно от малки животни и влечуги. По-едрите хищници – вълци  и чакали, са изчезнали от острова и това води до редица дисбаланси в популацията на диви животни на Тасос. И така в горите има диви зайци, лисици и порове, и много рядко сърни, но не и по-големи хищници. В райони, където има вода, могат да се срещнат влечуги – гущерчета, костенурки, включително и змии, но само един вид змия е отровна. Костенурките са особено многобройни в райна на Теологос и Мариес, където могат да се срещнат край пътя. Покрай потоците и в близост до езерото Мариес има жаби.

Охлювите също не са рядкост на Тасос. Те обичат обаче топли и сухи места – например около руини или старинни зидове.

Тасос е известен с голямото разнообразие на риба, особено край южната му част, където има и много ферми за риба. Край Лименас в морето са срещани делфини.

 

Начало /  /  / Фауна