Древната Агора на Тасос

Древната Агора на Тасос

Агората – политическия, административен, икономически и религиозен център на древния град на Тасос се намира на пешеходно разстояние от днешния център на града и представлява една от най-важните археологически находки на острова. Намерени са множество статуи,скулптури и надписи с голяма стойност, повечето от които са изложени днес в Лувъра в Париж, тъй като разкопките били направени през 1911 г. от екип на Археологическия факултет на Франция.

Въпреки че първоначалните строителни работи започнали през VІ век пр.н,  едва два века по-късно строителството започнало по-систематично.

Агората представлявала правоъгълно пространство, заобиколено от колони. Това пространство вкючвало сгради с най-различно предназначение – храмове, паметници и статуи. В северта част на площада били разположени административни сгради. През І век след н.е. павирана улица свързвала входа на Агората с пристанището .
През вековете Агората била многократно разрушавана от чужди нашественици и възстановявана отново. За жалост, през V век с материали от Агората била построена византийска базилика и така били унищожени ценни исторически паметници.

Начало /  /  / Древната Агора на Тасос