Културни събития

През цялата година навсякъде из селищата на острова се провеждат фестивали и панаири, възстановки на обичаи, тържества, концерти, театрални представления и други културни събития.

Освен това, концерти, поетични вечери, изложби на изобразително изкуство и скулптурни творби се правят в Калогерико (Лименас), в складовете на Металия (Лименария), във Фолклорния музей на Калирачи и на други места из острова.

·                 Карнавал (Панагия, Потамя, Калирачи, Рачони, Лименария)

·                 Я врех априли (Завали, мой априле – на втория ден от Великден, Лименария)

·                 Изгарянето на Юда (в нощта на Великден – Панагия)

                  Фестивал на сардината (около 25 юли в Калирачи)

·                 Анаврохиарис (молитви за дъжд и тържества за добра реколта, на 31 юли – Потамя)

·                 Морска вечер (през юли – Калирачи)

                  Прескочи огън на 31 юли в Теологос, Лименаря и Потамя - палят се 3 огъня и сепрескачат.    

·                 Фестивал по фолклорни танци (през първата десетдневка на август в Калирачи)

·                 Казавитиана – културни събития и концерти в Микри Казавити (през юли и август) 

·                 Възстановка на тасийска сватба (през август – Теологос)

                  Фестивал на гръцката бобена сума (12 септември, Мариес)

Начало /  /  / Културни събития